Xử Lý Tín Hiệu Số


Danh sách cập nhật mới được thêm vào:

THÔNG TIN
Cập nhật: 09:09 31/08/2014 Nguồn: Internet
Phát hành: ThanhTruyen Version: 1.9.8.6
Thể loại: Phần mềm Bản quyền: Miễn phí
Kích thước: 2.1 MB Trên nền: All Windows
Download: Giáo Trình || Link DựP Báo: Link Die
Xử Lý Tín Hiệu Số - Xu ly tin hieu so

Giáo trình Vi xử lý - vi xử lý 8086 - vi xử lý 8088
An Toàn Dữ Liệu, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình LISP - JAVA
Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II
Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng

Giới Thiêu:

  • Chương I: TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ XỬ LÝ SỐ
  • Chương II: ứng dụng biến đổi z phân tích hệ xử lý số
  • Chương III: ứng dụng biến đổi Fourier phân tích tín hiệu số và hệ xử lý số
  • Chương IV: ứng dụng Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) phân tích tín hiệu số và hệ xử lý số
  • Chương V: Bộ lọc số có đặc tính xung hữu hạn, pha tuyến tính

Hướng dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
Comments
0 Comments