Top Ad unit 728 × 90

Xử Lý Tín Hiệu Số» Giáo trình Vi xử lý - vi xử lý 8086 - vi xử lý 8088
» An Toàn Dữ Liệu, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin
» Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình LISP - JAVA
» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II
» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng

Giới Thiêu:

  • Chương I: TÍN HIỆU SỐ VÀ HỆ XỬ LÝ SỐ
  • Chương II: ứng dụng biến đổi z phân tích hệ xử lý số
  • Chương III: ứng dụng biến đổi Fourier phân tích tín hiệu số và hệ xử lý số
  • Chương IV: ứng dụng Biến đổi Fourier rời rạc (DFT) phân tích tín hiệu số và hệ xử lý số
  • Chương V: Bộ lọc số có đặc tính xung hữu hạn, pha tuyến tính

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.