Google Chrome sẽ hỗ trợ Windows XP đến hết năm 2015

Windows XP đã chính thức bị khai tử trên phương diện thương mại, mặc dù vậy vẫn còn khá nhiều nơi sử dụng những chiếc máy tính chạy hệ điều...