Top Ad unit 728 × 90

An Toàn Dữ Liệu, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin» Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình LISP - JAVA
» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II
» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng
» THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ ATGTGiới Thiêu:

1./ Tổng quan về an toàn thông tin.

2./ Các mỗi đe dọa và thiệt hại đối với hệ thống thông tin.

3./ Các kỷ thuật bảo đảm an toàn thông tin.

4./ Giới thiệt chung về các mô hình mật mã.

5./ Cơ sở toán học dùng trong an toàn dữ liệu.

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.