An Toàn Dữ Liệu, An toàn và bảo mật hệ thống thông tin


Danh sách cập nhật mới được thêm vào:

THÔNG TIN
Cập nhật: 09:09 28/08/2014 Nguồn: Internet
Phát hành: ThanhTruyen Version: 1.9.8.6
Thể loại: Phần mềm Bản quyền: Miễn phí
Kích thước: 3.3 MB Trên nền: All Windows
Download: Version || Link DựP Báo: Link Die
an-toan-du-lieu-toan-va-bao-mat-he-thong-thong-tin
» Bài Tập Ngôn Ngữ Lập Trình LISP - JAVA
» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng Phần II
» Câu Hỏi Ôn Tập Môn Truyền Thông Đại Chúng
» THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ ATGTGiới Thiêu:

1./ Tổng quan về an toàn thông tin.

2./ Các mỗi đe dọa và thiệt hại đối với hệ thống thông tin.

3./ Các kỷ thuật bảo đảm an toàn thông tin.

4./ Giới thiệt chung về các mô hình mật mã.

5./ Cơ sở toán học dùng trong an toàn dữ liệu.

Hướng dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
Comments
0 Comments