Top Ad unit 728 × 90

Đề Cương Tốt Nghiệp Khoa Mác - Lênin 2014TRƯỜNG ĐHSPKT VINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                   Vinh, Ngày 10 Tháng 02 Năm 2014

 

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KHÓA

KHOA HỌC MÁC – LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÓA 34

 

» Đề Cương Tốt Nghiệp Khoa Mác - Lênin 2011

 

1.    Khái lược sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa Mac - Lênin.

2.    Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận.

3.    Giá trị khoa học "của lý luận hình thái kinh tế - xã hội. Sự vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội của Đảng cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

4.    Quy luật giá trị - Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này ở nước ta hiện nay. 

5.    Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. Hiện nay, sản xuất giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản có những đặc điểm gì mới ?.

6.    Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản. 

7.    Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

8.    Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

9.    Triển vọng của chủ nghĩa xã hội.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

 

    *    Bộ giáo dục và đào tạo, giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng không chuyên Mác – Lênin, Tư Tưởng Hồ Chi Minh).

    *    Bộ GD & ĐT Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chi Minh (Dùng cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng không chuyên Mác – Lênin, Tư Tưởng Hồ Chi Minh).

    *    Bộ GD & ĐT Giáo Trình Đường Lối Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dùng cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng không chuyên Mác – Lênin, Tư Tưởng Hồ Chi Minh).

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

Nguyễn Khắc Hải

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.