Top Ad unit 728 × 90

Đề Cương Tốt Nghiệp Khoa Mác - Lênin


     TRƯỜNG ĐHSPKT VINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                   Vinh, Ngày 15 Tháng 06 Năm2011 

NỘI DUNG ÔN TẬP THI CUỐI KHÓA
KHOA HỌC MÁC – LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÓA 34
 1. Mỗi quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức – Ý nghĩa phương pháp luận.
 2. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ nhưng thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại
 3.  Hình thái kinh tế - Xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế - xã hội.
 4.  Quy luật giá trị.
 5.  Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản.
 6.  Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản.
 7.  Những điều khiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
 8.  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
 9.  Triển vọng của chủ nghĩa xã hội.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
 1. Bộ giáo dục và đào tạo, giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Dùng cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng không chuyên Mác – Lênin, Tư Tưởng Hồ Chi Minh).
 2. Bộ GD & ĐT Giáo trình Tư Tưởng Hồ Chi Minh (Dùng cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng không chuyên Mác – Lênin, Tư Tưởng Hồ Chi Minh).
 3. Bộ GD & ĐT Giáo Trình Đường Lối Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Dùng cho sinh viên Đại Học, Cao Đẳng không chuyên Mác – Lênin, Tư Tưởng Hồ Chi Minh).

                                                                                                        TRƯỞNG BỘ MÔN
                                                                                                       Nguyễn Khắc Hải

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.