Top Ad unit 728 × 90

Tôn tạo, sửa sang phần mộ thủy tổ Nguyễn Thị Yến

ton-tao-sua-sang-phan-mo-thuy-to-nguyen-thi-yen
      Theo sổ sách Cố Pho ghi chép lại nguồn gốc HỌ ĐẬU VĂN từ thủy tổ Đậu Cảnh Chạn là người Hoàng Mai, Quỳnh Lưu. Chạy loạn thời tự đức ông vào Khê Sơn Tam Giáp tức là Thạch Khê giáp hiện nay để lãnh nạn. Được bà Nguyễn Thị Yên yêu quý. Lập gia đình xây dựng cơ nghiệp tại đây.

SƠ LƯỢC NGUỒN GỐC HỌ

 

Đời 1: Thủy tổ Đậu Cảnh Chạn chính thất Nguyễn Thị Yên

Đời 2: Đậu Cảnh Thạc chính thất Nguyễn Thị Thể

Đời 3: Đậu Viết Tuấn chính thất Nguyễn Thị Tiềng (3 đời độc đinh)

Đời 4: Đậu Viết Quỳnh chính thất Nguyễn Thị Mỹ

Đời 5: Nhánh 1: Đậu Viết Tiên chính thất Hoàng Thị Biền (không có con trai)

Đời 5: Nhánh 2: Đậu Viết Chân chính thất Phạm Thị Hoan

Đời 5: Nhánh 3: Đậu Viết Thìn chính thất Vương Thị Tuất

     Đến đời thứ 6 thì các Chi được tách ra, hiện tại đến đời Truyền là đời thứ 11. Nhờ ơn trên Họ Đậu Văn năm nay được mãn tang, con cháu đồng tâm đồng lòng chọn ngày tốt tôn tạo, sửa sang lại phần mộ thủy tổ mẫu Nguyễn Thị Yến. Ngày 09.03.2022 âm lịch làm lễ động thổ khởi công tôn tạo phần mộ.
     Rất biết ơn từ những tấm lòng vàng của các mạnh thường quân đã ủng hộ cho dòng Họ để sửa sang phần mộ nhà thờ ngày càng khang trang sạch đẹp. Góp phần giữ gìn truyền thống uống nước nhớ nguồn, anh em trong dòng Họ ngày càng gắp kết.

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.