Top Ad unit 728 × 90

Ngôn Ngữ Hình Thức

THÔNG TIN
Cập nhật: 09:09 28/05/2014 Nguồn: Internet
Phát hành: ThanhTruyen Version: 1.9.8.6
Thể loại: Phần mềm Bản quyền: Miễn phí
Kích thước: 4.97 MB Trên nền: All Windows
Download: GoogleCode || Google Driver Báo: Link Die

. Chương I: Giớ thiệu về lý thuyết tính toán.
. Chương II:  Ôtômát hữu hạn.
. Chương III: Ngiin ngữ chính qui và văn phạm chính qui.
. Chương IV: Các tính chất của ngôn ngữ chính qui.
. Chương V: Ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
. Chương VI: Đơn giản hóa văn phạm phi ngữ cảnh và các dạng chuẩn.
. Chương VII: Ôtômát đẩy xuống.
. Chương VIII: Các tính chất của ngôn ngữ phi ngữ cảnh.
. Chương IX: Máy TURING.


Hướng dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly

Ngôn Ngữ Hình Thức Reviewed by Unknown on 13.11.12 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.