Top Ad unit 728 × 90

ĐIỂM TỔNG HỢP CỦA NĂM 1 , NĂM 2 & NĂM 3

Download>>Bảng Điểm Tổng Hợp Năm 1-2-3.xls

Link Thay Thế Download Here

ĐIỂM CỦA NĂM III 2010-2011:
HỌC KỲ I
I.> Điểm Thi Lần I :
1.) Đương lối CM của ĐCSVN.
2.) Bảo trì hệ thống.
3.) Lập trình Visual Basic.
4.) Mạng máy tính.
5.) Truyền số liệu.
6.) Đồ hoạ máy tính.

7.) Công nghệ Internet.

8.) Thực hành lập trình mạng.


III.> Điểm Học Lại :
1.) Đương lối CM của ĐCSVN.
2.) Bảo trì hệ thống.
3.) Lập trình Visual Basic.
4.) Truyền số liệu.
5.) Đồ họa máy tính.
6.) Công nghệ Internet.
II.> Điểm Thi Lần II :
1.) Đương lối CM của ĐCSVN.
2.) Bảo trì hệ thống.
3.) Lập trình Visual Basic.
4.) Mạng máy tính.
5.) Truyền số liệu.
6.) Đồ họa máy tính.
7.) Công nghệ Internet.
8.) Thực hành lập trình mạng.
Updating…
IV.Điểm Thi Lại Của Học Lại:
I.> Điểm Thi Lần I :
1.) Chương Trình Dịch.
2.) Trí Tuệ Nhân Tạo.
3.) Xử Lý Ảnh.

4.) Công Nghệ Phần Mềm.
5.) Phân Tích THHT Thông Tin.

     PTTKHT Đã Công Đ' Tổng
6.) Pháp Luật Đại Cương.

      PLĐC Đã Công Đ' Tổng
Updating…
III.> Điểm Học Lại :
1.) Chương trình dịch.
2.) Trí Tuệ Nhân Tạo.

3.) Công Nghệ Phần Mềm.

4.) Phân Tích THHT Thông Tin.

5.) Pháp Luật Đại Cương.


II.> Điểm Thi Lần II :
1.) Chương trình dịch.
2.) Trí Tuệ Nhân Tạo.

3.) Xử Lý Ảnh.
4.) Công Nghệ Phần Mềm.

5.) Phân Tích THHT Thông Tin.

6.) Pháp Luật Đại Cương.

Updating…
IV.Điểm Thi Lại Của Học Lại:

ĐIỂM CỦA NĂM II 2009-2010:
HỌC KỲ I
I.> Điểm Thi Lần I :
1.) Thực tập cơ bản.
2.) Thực tập khai thác phần mềm ứng dụng.
3.) Những nguyên lý CN Mác Lênin.(Bạn Mai giữ)
4.) Anh văn ĐC 3.
5.) Phương pháp tính.

III.> Điểm Học Lại :
1.) Những nguyên lý CN Mác Lênin.
2.) Anh văn ĐC 3.
3.) Phương pháp tính.
II.> Điểm Thi Lần II :
1.) Những nguyên lý CN Mác Lênin.
2.) Anh văn ĐC 3.
3.) Phương pháp tính.

IV.Điểm Thi Lại Của Học Lại:

1.) Những nguyên lý CN Mác Lênin.
2.) Anh văn ĐC 3.
3.) Phương pháp tính.
HỌC KỲ II
I.> Điểm Thi Lần I :
1.) Passcal nâng cao.
2.) Toán rời rạc.
3.) Lập trình oxpro.
4.) LT Ngôn ngữ Lập Trình.
 5.) Cấu trúc MT & Assembly.
6.) Thực hành cơ sở DL.
7.) Tư tưởng Hồ Chí Minh.
8.) Tiếng Anh chuyên ngành.

III.> Điểm Học Lại :
1.) Passcal nâng cao.
2.) Toán rời rạc.

3.) Lập trình oxpro.

4.) LT Ngôn ngữ Lập Trình.
5.) Cấu trúc MT & Assembly.

6.) Tư tưởng Hồ Chí Minh.
7.) Tiếng Anh chuyên ngành.


II.> Điểm Thi Lần II :
1.) Passcal nâng cao.
2.) Toán rời rạc.
3.) Lập trình oxpro.
4.) LT Ngôn ngữ Lập Trình.
5.) Cấu trúc MT & Assembly.
6.) Tư tưởng Hồ Chí Minh.
7.) Tiếng Anh chuyên ngành.


IV.Điểm Thi Lại Của Học Lại:
1.) Passcal nâng cao.
2.) Toán rời rạc.
3.) Lập trình oxpro.
4.) Ngôn ngữ LT.
5.) Cấu trúc MT & Assembly.
6.) Tư tưởng Hồ Chí Minh.
7.) Tiếng Anh chuyên ngành.

ĐIỂM THI CỦA HỌC LẠI NĂM I 2008-2009

I.> Điểm Thi Lần I :
1.) Xác suất thống kê.
2.) Giáo dục quốc phòng.
3.) Toán cao cấp 1.
4.) Hóa học đại cương.
5.) Tiếng anh đại cương 1.
6.) Tiếng anh đại cương 2.
7.) Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin.
III.> Điểm Học Lại :
II.> Điểm Thi Lần II :

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.