Teamview 10 - Phần mềm điều khiền máy tính từ xa

TeamViewer thiết lập kết nối với bất kỳ máy tính trên toàn thế giới chỉ trong vòng một vài giây. Bạn từ xa có thể kiểm soát máy tính đối tá...