Những câu tiếng Anh thông dụng của người Mỹ (Tiếng Việt)

    Phong cách nói chuyện của người Mỹ thực sự rất cởi mở. Ebook này tổng hợp lại các câu nói thường được sử dụng nhất tại Mỹ kèm theo dịc...