XUS PC Lock 3.2.61 - Khóa máy tính bằng hình vẽ

   XUS PC Lock cho bạn trải nghiệm một phương thức khóa và mở khóa máy tính mới lạ: dùng chuột vẽ ký tự lên màn hình. Chương trình sẽ đư...