Dolby Audio trên Windows 7/8.1/10

Giới thiệu Công nghệ âm thanh Dolby Nền tảng của Dolby Audio là một bộ công nghệ sử dụng định dạng âm thanh tiên tiến và xử lý tín hiệu đ...