Top Ad unit 728 × 90

Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu


Phiên bản Windows 10 Pro rút gọn được build lại từ bộ cài Windows 10 Redstone 2 (Version 1703) chính thức. Windows có mã hiệu OS Build 15063.0. Mình làm hai phiên bản để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của nhiều người, dưới đây là thông tin từng phiên bản. Bạn đọc quan tâm có thể tải về cài đặt để trải nghiệm.

bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
» Gỡ bỏ các tính năng mặc định trong Windows 10
» Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
» Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
» Bộ Cài Windows 10 Version 1607 OS Build 14393.693 (x86-x64) AIO [10in1] [en-US]
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
• Những lý do bạn nên sử dụng phiên bản rút gọn của bộ cài Windows 10 Pro Lite Version 1703
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
✓ Thích hợp cho máy tính và laptop có cấu hình thấp
✓ Máy có cấu hình cao cũng có thể cài trải nghiệm
✓ Rút gọn bớt những tính năng mặc định của Windows 10
✓ Không giựt lag, không full disk
✓ Không phải lo lắng về vấn đề auto update của Windows
✓ Ổn định trong quá trình sử dụng
✓ Dễ dàng cài đặt, tự động đăng nhập
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Phiên bản version 1 có tên Windows 10 Pro Lite Version 1703 v1
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Ứng dụng gỡ bỏ:
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
- WindowsApp: chỉ giữ lại Store và Xbox
- SystemApp: gỡ bỏ ứng dụng Contact Support, Quick Assist, Windows Spotlight, Connect
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Tùy chỉnh vô hiệu hóa ( turn off, disable...)
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
- Trình duyệt Internet Explorer
- Windows Defender (bật lại cũng khó lắm :)
- UAC
- Action Center
- Cortana
- OneDrive
- Windows Ink Workspace
- Lockscreen
- Auto Play
- Plug and Play
- Ngủ đông (Hirbernate)
- Tắt màn hình hoạt họa khi tạo và đăng nhập tài khoản mới
- Tắt tự động tải ứng dụng được đề xuất và Windows tips
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu

Windows Update

- Tắt tự động tải và cài đặt cập nhật trong Windows Update
- Tắt tự động tải và cài đặt cập nhật ứng dụng trong Store
- Vô hiệu hóa tính năng tự động khởi động máy sau khi cài đặt cập nhật
- Tắt thông báo yêu cầu khởi động máy khi cài đặt xong bản cập nhật
- Vô hiệu hóa tải driver thông qua Windows Update
- Tắt thông báo "Install Updates and Shut Down" trong hộp thoại Shutdown
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu

Services đã tắt (disable)

- Connected User Experiences and Telemetry
- IP Helper
- Plug and Play
- Print Spooler
- Security Center
- TCP/IP NetBIOS Helper
- Windows Backup
- Windows Defender Advanced Threat Protection Service
- Windows Defender Antivirus Network Inspection Service
- Windows Defender Antivirus Service
- Windows Defender Security Center Service
- Windows Push Notifications System Service
- Windows Search
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu

Tinh chỉnh

bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Phục hồi Paint
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Phục hồi trình xem ảnh mặc định Windows Photo Viewer
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Xóa 6 thư mục mặc định trong File explorer khi xem chế độ This PC
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Phục hồi giao diện WinX Menu version 1607
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Phục hồi Open command windows here khi giữ phím Shift và nhấn menu chuột phải desktop, thêm
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Thêm Take Ownership vào menu chuột phải
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Kích hoạt sẵn Net Framework 3.5
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Phiên bản version 2 có tên Windows 10 Pro Lite Version 1703 v2
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Ứng dụng gỡ bỏ vĩnh viễn:
• Tất cả ứng dụng bao gồm cà Store
• Windows Defender
• Trình duyệt Internet Explorer
• OneDrive
Services đã xóa vĩnh viễn
• Connected User Experiences and Telemetry
• Windows Defender Advanced Threat Protection Service
• Windows Defender Antivirus Network Inspection Service
• Windows Defender Antivirus Service
• Windows Defender Security Center Service
• Windows Push Notifications System Service
• Xbox Accessory Management Service
• Xbox Game Monitoring
• Xbox Live Auth Manager
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Lưu ý quan trọng:
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Do Windows 10 Version 1703 sysprep bị lỗi nên sau khi cài đặt khởi động ở màn hình Getting ready sẽ có thời gian chờ lâu trong khoảng 1 giờ tới 1 giờ 30 phút chứ ko lỗi. Các bạn cài thì kiên nhẫn chờ đợi tuyệt đối không được tắt máy. nếu tắt máy khởi động lại sẽ bị lỗi. Tổng thời gian cài đặt khoảng từ 1h30 tới 2h30 phút tùy cấu hình máy.
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Hướng dẫn ẩn Windows Defender trong Settings
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Tải file reg tại đây về giải nén chạy file reg hidewindowsdefenderfromsettingspage bấm Ok xác nhận thay đổi
bo-cai-windows-10-pro-lite-x86-x64-rut-gon-cho-may-cau-hinh-yeu, Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu
Bộ cài Windows 10 Pro Lite x86 x64 rút gọn cho máy cấu hình yếu Reviewed by TT-SOFT on 24.4.17 Rating: 5

1 nhận xét:

  1. I recently upgraded from windows 7 ultimate to windows 10 pro, but faced some technical issue so downgrade my PC being download your ISO, Which worked fine to install into my PC and after that I need product key to activate my OS.
    I searched via Google and found an Indian site ODosta Store
    From where, I bought cheap license and activated my operating system without any issue, So I thought myself to share my experience with your team and other users.
    Thanks you very much.

    Trả lờiXóa

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.