Top Ad unit 728 × 90

Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa


TT-SOFT giới thiểu bản Win 7 được build lại từ bộ Windows 7 nguyên gốc trong đó đã tích hợp bản cập nhật bảo mật tháng 1 2017 kb3212646, nâng cấp lên trình duyệt Internet Explorer 11, cài sẵn Net Framework 4.6.2 và Microsoft Visual C++ Full. Bộ cài không tích hợp drivers, không cài đặt phần mềm, không tinh chỉnh và không cá nhân hóa giữ nguyên mặc định và có hướng dẫn thêm drivers + setup tự động ở cuối bài viết.

windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
» Windows 7 32bit Full Soft All Main - Win 7 32bit tự nhận Driver cho tất cả main
» Windows 7 Ultimate Lite - Windows 7 Dành Cho Máy Cấu Hình Yếu
» Ghost Windows 7 2013 Ultimate SP1 32bit No Soft, Full Driver (Update 31/12/2012)
» Ghost Windows 7 2013 Ultimate SP1 32bit No Soft, Full Driver Update 5/10/2011
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
• Hướng dẫn cài đặt
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
• Tải về sử dụng phần mềm rufus 1.4.11 hoặc Rufus 2.12 tạo bộ cài ra usb drive và cài đặt bình thường.
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Hướng dẫn thêm drivers:
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
- Trường hợp nếu bạn muốn cài lại trên máy đã cài Windows 7, phần mềm Double Driver tôi để nằm trong thư mục sources của bộ cài, khi đã sao lưu driver bạn copy nó vào thư mục INF của bộ cài theo đường dẫn H:\sources\$OEM$\$$\INF với H là ký tự của usb drive. Khi cài đặt Windows sẽ tự động cài đặt drivers máy cho bạn.
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
- Trường hợp nếu bạn muốn cài drivers bằng phần mềm WanDriver thì tải về trên mạng xả nén rồi copy tất cả vào thư mục H:\sources\$OEM$\$1\WanDrv với H là ký tự của usb drive. Xong đổi tên ví dụ [Win7.x64]WanDrv6.exe thành setup.exe
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Truy cập đường dẫn H:\sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts chuột phải tập tin SetupComplete.cmd chọn edit thêm dòng bên dưới vào xong lưu lại.
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
start /wait C:\WanDrv\setup.exe
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Khi cài đặt Windows sẽ tự động chạy phần mềm cài đặt drivers cho máy
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Hướng dẫn setup tự động
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Trong thư mục Panther tôi đã cấu hình tập tin Unattend.xml khi cài đặt khởi động lại máy windows sẽ tự động đăng nhập bằng tài khoản tên Admin, nếu bạn muốn thay bằng tên tài khoản khác thì chuột phải chọn Edit và thay tất cả chữ Admin bằng tên tài khoản của bạn
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Bạn cũng có thể thay chữ PC bằng tên máy tính của bạn
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Hướng dẫn kích hoạt windows sau khi cài đặt:
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Bước 1: Cài đặt trình duyệt Google Chrome
Bước 2: Cài đặt tiện ích anonymoX tại địa chỉ: https://goo.gl/poG934
Bước 3: Fake IP bằng tiện ích anonymoX trên trình duyệt Chrome
Bước 4: Truy cập trang kích hoạt Microsoft: https://goo.gl/x4FsOM
Bước 5:Trên windows gõ slui4 vào ô tìm kiếm Start menu nhấn enter > Next copy id step 2 lên web để lấy id step 3
Bước 6: Khi có id step 3 điền vào để kích hoạt
Bước 7: Trường hợp nếu key bị block thì xem danh sách key: http://textuploader.com/52dda
Bước 8: Khi đã kích hoạt xong sử dụng phần mềm MSActBackUp Portable tải tại đây để sao lưu bản quyền
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Hướng dẫn tắt Windows Update:
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
- Truy cập Control Panel > System and Security > Windows Update > Change settings > chọn Never check for updates (not recommended) > OK
- Truy cập Service (gõ services.msc vào hộp thoại Run) tìm services Windows Update click đúp chuột bấm Stop xong trong phần Startup type chọn Disabled > Apply
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Khuyến nghị: Khi đã kích hoạt, cài driver, phần mềm đầy đủ nên sử dụng phần mềm tạo ghost như onekey hoặc true image để sao lưu lại hệ điều hành.
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Link tải:
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
- 32 bit: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd.iso
Size: 2.78 GB
MD5: B32E93A0C3076C108189C10FBF2C4D58
SHA1: F4584F7A5981B3D24933DBAF9C7D2F6F8ACBFE24
CRC32: D69EC220
Fshare: https://www.fshare.vn/file/2QAWG9OCGX4E
Google drive: https://goo.gl/xGoRlt
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
- 64-bit: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd.iso
Size: 3.67 GB
MD5: BAA3A359E667025AA54BDE355632F427
SHA1: 3941DF9122BD9AE75FB82DCE46D39CAA132CF5E0
CRC32: D054295A
Fshare: https://www.fshare.vn/file/8XRR9NCDLLXM
Google drive: https://goo.gl/3Avbs4
windows-7-professional-tich-hop-net-4.6.2-No-Soft-TT-SOFT, Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa
Windows 7 Professional tích hợp Net Framework 4.6.2, Microsoft Visual C++, IE11, no soft không cá nhân hóa Reviewed by TT-SOFT on 9.3.17 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.