Top Ad unit 728 × 90

Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)


TT-SOFT định viết một Serie hướng dẫn về cách sử dụng Excel 2010, Word 2010, PowerPoint 2010 …. cho các bạn newber tham khảo và cũng là để tự mình học luôn, nhưng thực sự mà nói để truyền đạt một khối lượng kiến thức nhiều như vậy thì hơi khó và sẽ rất mất thời gian. Chính vì thế mình đã quyết định sưu tầm cho các bạn một số tài liệu giúp bạn học thành thạo bộ ứng dụng Office 2010 của Microsoft.

tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
» Tài liệu tự học Office 2013 đầy đủ nhất (Excel 2013, Word 2013,…)
» Tài liệu tự học Office 2007 đầy đủ nhất (Excel 2007, Word 2007, ..)
» Microsoft Office 2010 SP2 Professional Plus+Visio Premium+Project Pro 14.0.7163.5000
» Office 2010 Toolkit and EZ-Activator 2.4.1 - Activator Office 2007-2010-2013 - Bẻ khóa Office 2007-2010-2013
» Microsoft Office 2010 [Đầy đủ link down] + Crack
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)

• Nội dung bộ tài liệu tự học Office 2010 (Excel 2010, Word 2010, PowerPoint 2010….)

tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Trong bộ Office 2010 của Microsoft thì có các chương trình quen thuộc như:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
  1. Word 2010: Trình soạn thảo văn bản phổ biến mà ai dùng máy tính cũng biết.
  2. Excel 2010: Bảng tính Excel quen thuộc, ai cũng biết.
  3. PowerPoint 2010: Công cụ biên tập bài giảng, làm bài thuyết trình, bài tập lớn…. cực kỳ hữu ích.
  4. Outlook 2010: Công cụ quản lý email cực kỳ thông dụng.
  5. Visio 2010: Ứng dụng vẽ biểu đồ cực kỳ thông minh.
  6. Access 2010: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, cái này thì cũng rất quen thuộc rồi 😀
  7. Project 2010: Công cụ hỗ trợ bạn lên kết hoạch và quản lý một dự án chuyên nghiệp.
  8. SharePoint 2010: Hỗ trợ làm việc nội bộ, trao đổi thông tin.
  9. Infopath 2010: Tạo biểu mẫu Offline.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
1. Nội dụng tài liệu tự học Excel 2010
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 1: Làm quen với MS Excel:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Giới thiệu Excel
• Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ .
• Thao tác với ô và vùng.
• Di chuyể n trong bảng tính và sử dụng phím tắt
• Thao tác với workbook.
• Thao tác với worksheet.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)

Chương 2: Làm việc với dữ liệu trong Excel:

tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Nhập liệu, hiệu chỉnh.
• Định dạng.
• Tìm và thay thế dữ liệu.
• Sắp xếp và lọc dữ liệu.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 3: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Giới thiệu công thức và hàm.
• Các hàm trong excel.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 4: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Sort (sắp xếp) và Filter (lọc).
• PivotTable và PivotChart.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 5: Đồ Thị Trong Excel:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Giới thiệu đồ thị.
• Vẽ đồ thị.
• Các thao tác trên đồ thị.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)

Chương 6: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính:

tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Các chế độ hiể n thị trang trong Excel.
• Thiết lập thông số cho trang in.
• Thiết lập thông số hộp thoại Print.
• Các lưu khác.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)

Chương 7: Làm Việc Với Macro, Templates:

tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 8: Phím Tắt Và Thủ Thuật:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
2. Nội dụng tài liệu tự học Word 2010
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Tạo mới văn bản.
• Mở một văn bản có sẵn.
• Lưu một văn bản đã soạn thảo.
• Thao tác với chuột và bàn phím.
• Chọn khối và thao tác trên khối.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 2: Thực hi n định d ng văn bản:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Định dạng văn bản.
• Định dạng cột, tab, Numbering.
• Drop Cap.
• Watermark (nền bảo v văn bản)
• Tạo tiêu đề trang và dưới (Header and Footer) cho văn bản.
• Đánh số trang văn bản trong Word.
• Định dạng trang văn bản.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 3: Thực hiện chèn các đối tượng:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Chèn các kí tự đặc biệt vào Word.
• Chèn ClipArt và hình ảnh.
• Chèn và hiệu chỉnh hình vẽ.
• Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ.
• Vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ.
• Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 4: Thao tác với bảng biểu:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Thao tác tạo bản và hiệu chỉnh bảng .
• Định dạng đường viền và nền cho bảng.
• Chèn công thức toán học vào bảng.
• Chuyển bảng thành văn bản và ngược lại.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 5: Hỗ trợ x lý trong Word 2010:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Auto Correct và Macro.
• Tạo ghi chú và vệ tài liệu Word.
• Tìm kiếm và thay thế.
• Kiểm tra chính tả, ngữ pháp, từ đồng nghĩa, tự động chỉnh sửa, từ điển mặc định và công cụ đếm từ .
• In tài liệu Word.
• Trộn tài liệu (Mail Merge).
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 6: Các phím tắt trong Word:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Các lỗi phím tắt.
• Duy trì thanh Ribbon bằng Access Key (phím truy cập).
• Các phím tắt thông dụng trên Word.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 7: Một số mẹo hay trên Word 2010:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Các công cụ đồ họa của Word 2010.
• Sử dụng Word 2010 để viết Blog.
• Tạo mục lục trong Word 2010.
• Hướng dẫn tạo trang bìa trong Word 2010.
• Tìm nhanh từ đồng nghĩa trong Word.
• Gởi file qua Email từ môi trường Word.
• Thủ thuật dùng máy tính trong Word.
• Thủ thuật tránh in văn bản ngoài ý muốn.
• Mẹo in hình khổ giấy lớn bằng máy in nhỏ.
• Tạo nhanh một hoặc nhiều dòng ngẫu nhiên.
• Tạo bảng bằng phím.
• Tạo đường kẻ.
• Bỏ tính năng tự động SuperScript.
• Copy định dạng bảng tính
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
3. Nội dụng tài liệu tự học PowerPoint 2010:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 1: Giới thiệu PowerPoint 2010:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Các điểm mới có trong PowerPoint 2010.
• Khởi động và thoát Microsoft PowerPoint 2010.
• Tìm hiểu các thành phần có trong cửa sổ chương trình PowerPoint.
• Thay đổi kiểu hiển thị trong PowerPoint.
• Tùy biến thanh lệnh truy cập nhanh.
• Phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ làm việc.
• Thanh thước ngang về dọc.
• Đường trợ giúp khi vẽ.
• Xem bài thuyết trình ở các màu sắc khác nhau.
• Sắp xếp các cửa sổ.
• Chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ.
• Sử dụng trình trợ giúp.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 2: Tạo bài thuyết trình cơ bản:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Tạo bài thuyết trình bằng PowerPoint
• Lưu lại bài thuyết trình.
• Bảo vệ bài thuyết trình bằng mật khẩu.
• Tăng cường độ bảo mật cho PowerPoint bằng tính năng File Block Settings.
• Các thao tác với Slide.
• Mở và đóng bài thuyết trình.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 3: Xây dựng nội dung bài thuyết trình:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Tạo bài thuyết trình mới.
• Tạo slide tựa đề.
• Tạo slide chứa văn bản.
• Tạo slide có hai cột nội dung.
• Chèn hình vào slide.
• Chèn hình từ Clip Art vào slide.
• Chụp hình màn hình vào slide .
• Chèn thêm Shape, WordArt và Textbox vào slide.
• Chèn SmartArt vào slide.
• Nhúng âm thanh vào slide.
• Nhúng oạn phim vào slide.
• hèn oạn phim trực tuyến vào slide.
• Chèn bảng biểu vào slide.
• Chèn biểu đồ vào slide ..
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 4: Tuỳ biến, hiệu chỉnh bài thuyết trình:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Sử dụng các mẫu định dạng.
• Sử dụng hình và màu làm nền cho slide.
• Làm việc việc Slide Master.
• Định dạng văn bản.
• Định dạng hình, SmartArt, Shape, WordArt, Video.
• Định dạng bảng biểu.
• Định dạng đồ thị.
• Tổ chức các Slide trong bài thuyết trình.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 5: Làm việc với các hiệu ứng, hoạt cảnh:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Hiệu ứng cho văn bản.
• Sao chép hiệu ứng.
• Sắp xếp trình tự thực thi hiệu ứng cho.
• Hiệu ứng cho hình ảnh, shape.
• Hiệu ứng cho SmartArt.
• Thiết lập hiệu ứng và tùy chọn cho âm thanh và đoạn phim.
• Hiệu ứng cho bảng biểu.
• Hiệu ứng cho đồ thị.
• Xóa bỏ hiệu ứng của các đối tượng trên slide.
• Hiệu ứng chuyện slide.
• Tự động hoá bài thuyết trình.
• Tạo các siêu liên kết và các nút lệnh điều hướng trong bài thuyết trình.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 6: Chuẩn bị thuyết trình:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Tạo tiêu đề đầu và chân trang.
• Ghi chú và nhận xét cho các slide.
• Chuyện định dạng của bài thuyết trình.
• In bài thuyết trình.
• Đóng gói bài thuyết trình ra đĩa.
• Tùy biến nội dung cho các buổi báo cáo.
• Thiết lập tùy chọn cho các kiểu báo cáo.
• Kiểm tra bài thuyết trình.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Chương 7: Trình chiếu bài thuyết trình:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
• Trình chiếu bài thuyết trình.
• Sử dụng các nút điều khiển trong chế độ Slide Show.
• Tạo chú giải trong khi trình chiếu bài thuyết trình.
• Trình chiếu bài thuyết trình với nhiều màn hình.
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Download tài liệu tự học Office 2010 chuẩn nhất:
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
tai-lieu-tu-hoc-office-2010-moi-nhat-day-du-nhat, Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…)
Tài liệu tự học Office 2010 đầy đủ nhất (Excel 2010, Word 2010,…) Reviewed by TT-SOFT on 2.3.17 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.