Top Ad unit 728 × 90

Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan


Bài viết TT-SOFT sẽ hướng dẫn từng bước cấu hình thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan thông qua máy tính chia sẻ trong mạng. Hiểu theo cách đơn giản bạn cài đặt Windows 10 trên máy B nhưng lấy file cài đặt từ A và hai máy phải kết nối với nhau trong cùng một mạng. Dưới đây là các bước thiết lập cụ thể. Lưu ý máy chia sẻ có thể kết nối mạng không dây trường hợp router mạng có wi-fi nhưng máy cài đặt Windows bắt buộc phải kết nối mạng dây vì mặc định trong Win PE mạng wi-fi sẽ bị vô hiệu hóa. Một lưu ý quan trọng máy chia sẻ phải thiết lập nguồn điện ở chế độ cao và không được khóa hay ngủ trong quá trình cài đặt Windows.

» Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
» Cách hiểu và thiết lập đúng chế độ slideshow trên màn hình khóa Windows 10
» Bộ Cài Windows 10 Version 1607 OS Build 14393.693 (x86-x64) AIO [10in1] [en-US]
» Các bước để xóa vĩnh viễn tài khoản defaultuser0 trên Windows 10
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
• Những thứ cần chuẩn bị
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
- 1 chiếc USB Driver Boot Win PE, tải theo liên kết dưới
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
- Bộ cài Windows 10: https://tb.rg-adguard.net/
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Kích hoạt network discovery và sharing trên máy chia sẻ
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Chia sẻ ổ đĩa hoặc một phân vùng lên mạng chia sẻ của máy chia sẻ
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Sau khi bạn chia sẻ thì ổ đĩa sẽ nằm trong phần mạng chia sẻ của máy chia sẻ
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Chuột phải ổ đĩa chia sẻ chọn Map network drive, bấm Finish hoàn tất
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Xả nén bộ cài iso Windows 10 vào phân vùng đã share lên mạng chia sẻ
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Thiết lập tập tin xml cấu hình cài đặt tự động
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Sử dụng USB Boot vào máy muốn cài đặt Windows
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Giao diện Win PE như hình bên dưới:
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Sử dụng lệnh Ping với cú pháp "Ping Tên máy tính" , ví dụ:
ping desktop-d95duqo
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Như vậy sau khi kiểm tra đã có máy tính chia sẻ đang trong cùng mạng tiếp theo sử dụng lệnh net use để truy cập Map network driver với cú pháp: net use ổ mạng \\Tên máy tính\ổ share. Ví dụ:
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
net user z: \\desktop-d95duqo
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Đăng nhập tài khoản và mật khẩu của máy tính chia sẻ, khi đã đăng nhập thành công nghĩa là bạn đã truy cập được ổ đĩa mạng này gõ tên ổ đĩa mạng nhấn enter ví dụ như z:
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Sử dụng lệnh DIR liệt kê các tập tin và thư mục đang có trong ổ đĩa
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Cài đặt Windows gõ setup.exe /unattend:<đường dẫn đến tập tin xml trả lời tự động, ví dụ: cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
setup.exe /unattend:z:\autounattend.xml
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Nếu tập tin trả lời được xác nhận đúng hệ thống sẽ boot cài đặt vào màn hình bên dưới
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Còn nếu tập tin trả lời bị sai đường dẫn, hệ thống sẽ hiển thị màn hình lựa chọn ngôn ngữ cài đặt.
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Các bước tiếp theo bạn cần chọn phiên bản Windows muốn cài, chọn ổ đĩa cài đặt và đợi cho Window hoàn thành quá trình cài đặt đăng nhập tự động dựa trên tập tin trả lởi mà bạn đã cấu hình.
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Xem video thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan

cach-thiet-lap-cai-dat-windows-10-tu-dong-qua-mang-LAN-TT-SOFT, Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan
Cách thiết lập cài đặt Windows 10 tự động trong cùng mạng Lan Reviewed by TT-SOFT on 21.3.17 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.