Top Ad unit 728 × 90

Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO


TT-SOFT sẽ hướng dẫn các bạn một phương pháp tạo định dạng ISO, TIB và GHO. Tiết kiệm thời gian với những bạn đang build Windows 10 các bạn chỉ phải cài đặt một lần nhưng vẫn có thể đóng gói thành ba định dạng phổ biến ISO (WIM), TIB và GHO vì lợi ích của việc làm này là bạn có thể triển khai chúng trên tất cả các dòng máy UEFI Boot và Legacy Boot.

» Cách hiểu và thiết lập đúng chế độ slideshow trên màn hình khóa Windows 10
» Bộ Cài Windows 10 Version 1607 OS Build 14393.693 (x86-x64) AIO [10in1] [en-US]
» Các bước để xóa vĩnh viễn tài khoản defaultuser0 trên Windows 10
» Windows 10 AIO 11in1 (x86/x64)
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
• Trước tiên bạn nên hiểu quy tắc về cách triển khai các định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
- Với định dạng ISO có thể triển khai trên cả 2 chuẩn EFI Boot và Legacy Boot.
- Với định dạng TIB người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost UEFI cho nên TIB chỉ triển khai trên máy UEFI Boot
- Với định dạng GHO người làm ghost vẫn sử dụng định dạng này làm ghost Legacy cho nên GHO chỉ triển khai trên máy Legacy Boot
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tóm tắt cách làm:
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt Windows 10 trên máy ảo và bắt buộc phải cài trên hệ thống UEFI Boot để chúng ta có thể tạo được ISO (WIM) và TIB ( ghost UEFI ) trước rồi chúng ta restore WIM và add boot vào một phân vùng khác, cuối cùng tạo GHO từ phân vùng vừa Restore xong để sử dụng bản ghost này cho máy Legacy Boot
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Phần 1: Cài đặt Windows 10 trên máy ảo:
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Phần này tôi không hướng dẫn nữa, các bạn xem các bài viết cũ của tôi trong blog, nếu bạn chưa biết cách cấu hình cài đặt Windows 10 UEFI xem bài viết Cấu hình và cài đặt Windows 10 UEFI trên máy ảo vmware player phần 1 và phần 2 sau đó các bạn có thể gắn usb hoặc iso vào cài mới bình thường
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Sau khi cài mới xong, cài đặt phần mềm, tinh chỉnh, cá nhân hóa...chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói

Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Phần 2: Đóng gói:

Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Sau khi bạn đã hoàn tất xong phần 1 chạy sysprep và khởi động vào Win PE tiến hành đóng gói. Trước tiên bạn cần tạo mới thêm hai phân vùng trống một dùng lưu các định dạng đóng gói và một sử dụng restore WIM để đóng gói thành GHO.
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
1. Tạo Ghost UEFI (TIB):
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Các bạn sử dụng phần mềm True Image tạo ghost nhớ tích chọn cả phân vùng Recovery Partion
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
2. Tạo ISO (WIM):
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Để tạo được ISO thì trước tiên bạn phải đóng gói install.wim trước sau đó sử dụng install.wim này thay thế cho install.wim gốc trong thư mục sources của bộ cài Windows 10
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Sử dụng lệnh sau để tạo install.wim
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
imagex /capture C: I:\WIM\install.wim "Windows 10 Education" /compress maximum /verify
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Trong đó:
C: là phân vùng cần chụp
I: là phân vùng lưu install.wim
WIM: là thư mục nằm trong phân vùng I và lưu install.wim
"Windows 10 Education": là tên của bộ cài
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Khi tạo mới install.wim xong các bạn có thể sử dụng phần mềm UltraISO thay thế install.wim.
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
3. Tạo ghost Legacy (GHO):
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Chúng ta sẽ sử dụng cơ chế dualboot để tạo GHO vì rõ ràng bạn không thề tạo GHO trên chính phân vùng đang sử dụng cài trên hệ thống UEFI được cụ thể là bạn không thể back up ổ C được để sử dụng cho máy Legacy Boot
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Cách đơn giản nhất là bạn sử dụng phần mềm Onekey Ghost restore install.wim vừa tạo ở phần trên vào một phân vùng mới sau đó lại sử dụng Onekey Ghost back up phân vùng này lại thành dạng GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Tao-ban-win-10-64-ISO-TIB-GHO-TT-SOFT, Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO
Cách tạo Windows 10 64 Bit với tất cả ba định dạng ISO, TIB và GHO Reviewed by TT-SOFT on 7.3.17 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.