Top Ad unit 728 × 90

Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất


Foxit Reader là công cụ hỗ trợ mở, xem và in các loại file PDF. Đây là một chương trình nhỏ gọn với đầy đủ tính năng bao gồm cả khả năng thêm chú thích, điền thông tin hay chia sẻ thông tin qua các mạng xã hội.

» Advanced PDF Password Remover 5.0 Full version with crack - Phá khóa tài liệu PDF
» Adobe Reader 11.0.07 - Trình đọc và in tài liệu số 1 hiện nay
» Nitro PDF Reader 2.2.1.14
» PDF Password Remover 3.1
foxit, foxit-reader, foxit-reader-7, foxit-reader-7.1, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3.03, foxit-reader-7.1.3.0320, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe-nhat, Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất
• Ngoài ra, Foxit Reader còn có một nền tảng bảo mật hiệu quả để ngăn chặn các loại virus độc hại và cung cấp phương thức xác nhận bằng chữ ký điện tử phục vụ cho quá trình trao đổi tài liệu điện tử mà không gây nguy hại cho người sử dụng.
foxit, foxit-reader, foxit-reader-7, foxit-reader-7.1, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3.03, foxit-reader-7.1.3.0320, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe-nhat, Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất
Nếu đơn giản bạn chỉ cần xem file PDF vậy tại sao phải cài Adobe - Adobe Reader hàng trăm MB? Chỉ với vài MB nhỏ gọn Foxit Reader hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của bạn. Ngoài ra với các Add-ons như Foxit PDF Editor, Foxit PDF Creator,... bạn có thể cho Adobe Acrobat Reader vào dĩ vãng...
foxit, foxit-reader, foxit-reader-7, foxit-reader-7.1, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3.03, foxit-reader-7.1.3.0320, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe-nhat, Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất
Các tính năng chính:
foxit, foxit-reader, foxit-reader-7, foxit-reader-7.1, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3.03, foxit-reader-7.1.3.0320, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe-nhat, Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất
Xem các tập tin PDF.
Tích hợp các hệ thống mạng xã hội.
Điền form chuẩn và XFA.
Điều hướng các tài liệu.
Tìm kiếm văn bản.
Xác thực chữ ký kỹ thuật số.
Gửi Email các tài liệu.
Lưu trữ các tài liệu.
Thêm các lời bình luận.
Hỗ trợ JavaScript.
In ấn
foxit, foxit-reader, foxit-reader-7, foxit-reader-7.1, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3.03, foxit-reader-7.1.3.0320, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe-nhat, Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất
foxit, foxit-reader, foxit-reader-7, foxit-reader-7.1, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3.03, foxit-reader-7.1.3.0320, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe-nhat, Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất
foxit, foxit-reader, foxit-reader-7, foxit-reader-7.1, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3, foxit-reader-7.1.3.03, foxit-reader-7.1.3.0320, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe, foxit-reader-7.1.3.0320-phan-mem-doc-pdf-nhanh-nhe-nhat, Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất
Foxit Reader 7.1.3.0320 - Phần mềm đọc PDF miễn phí nhanh, gọn, nhẹ nhất Reviewed by TT-SOFT on 25.3.15 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.