Top Ad unit 728 × 90

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng


Revo Uninstaller Pro - Xóa, gỡ bỏ các chương trình cài đặt và giải quyết vấn đề. Revo Uninstaller giúp bạn gỡ bỏ cài đặt và gỡ bỏ các chương trình không mong muốn cài đặt trên máy tính ngay cả khi bạn có vấn đề gỡ bỏ cài đặt và không thể gỡ bỏ cài đặt chúng từ "Windows Add or Remove Programs" . Revo Uninstaller là một thay thế nhanh hơn và mạnh hơn "Windows Add or Remove Programs"

» IObit Uninstaller 4.1.5.30 - Phần mềm gỡ cài đặt
» Your Uninstaller 7.5.2012.12 FULL | Trình gỡ bỏ phần mềm chuyên nghiệp
» Uninstaller For Android - Gỡ Bỏ Phần Mềm Đôi Với Android
» Revo Uninstaller Portable 1.95 - gỡ triệt để phần mềm trên Windows
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Với thuật toán tiên tiến và nhanh chóng của nó, Revo Uninstaller phân tích dữ liệu của một ứng dụng trước khi gỡ bỏ cài đặt và quét sau khi bạn gỡ bỏ cài đặt một ứng dụng , bạn có thể gỡ bỏ những file bổ sung không cần thiết , thư mục và registry key thường là để lại trên máy tính của bạn. Thậm chí nếu bạn có một cài đặt hỏng, Revo Uninstaller quét một ứng dụng của dữ liệu trên ổ đĩa cứng của bạn và trong registry Windows và hiển thị tất cả các thư mục và khóa registry để bạn có thể xóa chúng.
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Với chế độ độc đáo " Hunter ", Revo Uninstaller cung cấp cho bạn một số cách đơn giản, dễ sử dụng, nhưng hiệu quả và cách tiếp cận mạnh mẽ để quản lý (uninstall, dừng lại, xoá, vô hiệu hóa và để có được thông tin về và cài đặt của bạn / hoặc chạy chương trình.
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Với thuật toán cao cấp và nhanh chóng để quét trước và sau khi gỡ bỏ cài đặt bạn có thể gỡ bỏ những file không cần thiết, thư mục và khóa registry còn lại trong máy tính của bạn sau khi đã gỡ bỏ cài đặt . Với "Hunter mode" cung cấp cho bạn một số phương pháp đơn giản, dễ sử dụng nhưng hiệu quả và mạnh mẽ để quản lý (uninstall, dừng lại, xoá, vô hiệu hoá tự động khởi động) và lấy thông tin về các ứng dụng của bạn cài đặt và / hoặc đang chạy.
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Revo Uninstaller cung cấp cho bạn một 8 công cụ tiện dụng và mạnh mẽ để làm sạch hệ thống của bạn.
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Sau đây là danh sách các công cụ và tiện ích bao gồm trong Revo Uninstaller:
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Auto Start Stop Manager chương trình bắt đầu tự động khởi động trên Windows; - tăng tốc độ tải của Windows!
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Windows Tools Manager - công cụ tiện dụng hữu ích kèm với mỗi phiên bản của Windows; dễ dàng tìm thấy hệ thống các công cụ hữu ích và các tùy chọn!
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Junk Files Cleaner - Tìm và gỡ bỏ những file không cần thiết từ máy tính của bạn; miễn phí lên đĩa không gian và xóa các tập tin bạn không cần!
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Lịch sử trình duyệt Cleaner - Xoá bỏ lịch sử trình duyệt web, truy cập các trang lịch sử và tạm thời internet của Internet Explorer, Firefox, Netscape và các trình duyệt web Opera; miễn phí lên rất nhiều không gian đĩa bằng cách xóa các tập tin Internet tạm thời như video được lưu tạm thời, vv
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Lịch sử Văn phòng - Hủy bỏ lịch sử của tác phẩm gần đây nhất được sử dụng trong MS Office; loại bỏ bằng cách xóa danh sách cuối mở các tài liệu MS Office!
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Windows History Cleaner - Hủy bỏ lịch sử của tác phẩm gần đây đã mở, xóa các tập tin tạm thời, xóa dấu vết lịch sử cách sử dụng và các phần khác được lưu bởi Windows
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Công cụ phục hồi được Delete - Xoá bỏ các tập tin và thư mục mãi mãi; chắc chắn rằng không ai có thể phục hồi các tập tin và thư mục của bạn sau khi xóa!
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
• Remover bằng chứng - Hãy chắc chắn đã xóa các tập tin, thư mục và các dữ liệu được phục hồi được xóa an toàn !
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Revo Uninstaller tương thích với hệ điều hành: Windows XP, Windows 2003, Vista ,7 và Windows 8
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Revo Uninstaller hỗ trợ hoàn toàn hệ điều hành 64bit!
revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng

revo, revo-uninstaller, revo-uninstaller-pro, revo-uninstaller-pro-3, revo-uninstaller-pro-3.1, revo-uninstaller-pro-3.1.2, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence, revo-uninstaller-pro-3.1.2-licence-go-cai-dat-phan-mem, Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng
Revo Uninstaller Pro 3.1.2 + Licence - Gỡ cài đặt các phần mềm dễ dàng Reviewed by TT-SOFT on 16.12.14 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.