Top Ad unit 728 × 90

Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối

THÔNG TIN
Cập nhật: 09:09 8/09/2014 Nguồn: Internet
Phát hành: Hide Folders Version: 2012 4.6.2.923
Thể loại: Phần mềm, Bảo mật Bản quyền: Miễn phí
Kích thước: 5.95 MB Trên nền: All Windows
Download: V2012 4.6.2.923 || Version4.5.2 || Keygen Báo: Link Die
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi

» Ẩn và bảo vệ thư mục trên Windows
» GiliSoft File Lock Pro 6.7 Full Serial - Khóa tập tin an toàn
» File Secure Free 1.1 - phần mềm miễn phí bảo vệ dữ liệu hiệu quả
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
GIỚI THIỆU
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
Hide Folders 2012 - một công cụ dễ dàng cho việc ẩn giấu thông tin nhạy cảm của bạn từ nhứng dôi mắt tò mò. Chương trình cho phép bạn ẩn toàn bộ các thư mục trên máy tính Windows. Rất thuận tiện và dễ sử dụng, chỉ cần kéo một thư mục trong cửa sổ che giấu và chỉ cần nhấn vào một nút duy nhất.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
Hide Folders 2012 được thiết kế để giúp bạn giữ bí mật riêng tư của bạn . Dưới đây chỉ là một số trong những đặc điểm của các chương trình để đặt được hiệu quả và đơn giản để giải quyết vấn đề bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
Các tính năng và khả năng của chương trình:
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Phương pháp bảo vệ hiệu quả cho phép bạn để ẩn các tập tin và thư mục từ những người dùng khác trên Windows XP và Windows Vista, 7, 8.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Tập tin và thư mục ẩn chỉ có sẵn cho bạn và không cho ai khác.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• 4 phương pháp bảo vệ có sẵn: Hide, Lock, Hide & Lock và Chỉ có thể được Đọc.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Hỗ trợ tất cả các hệ thống tập tin: NTFS, FAT, FAT32
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Hỗ trợ ngụy trang tập tin, hoặc cho phép bạn chỉ để bảo vệ một số loại tập tin
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Không giới hạn số lượng các trang web được bảo vệ.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• "Trusted Processes": cho phép bạn sao lưu các tập tin của bạn trong trạng thái an toàn.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Chương trình không sửa đổi hệ thống tập tin - bảo vệ tất cả được cung cấp trong các trình
điều khiển tập tin.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Mật khẩu bảo vệ khi khởi động trình Hide Folders 2012.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Mật khẩu bảo vệ gở bỏ chương trình
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Nhiều tùy chọn để ẩn dấu vết của các tập tin được ẩn và chính bản thân chương trình.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Chống chặn các thư mục hệ thống.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Stealth mode - bảo vệ trình điều khiển không nhìn thấy được trong Windows Task Manager.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Bảo vệ dữ liệu trong sự bảo mật của Windows.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Phím nóng.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Quản lý dòng lệnh.
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• Tích hợp với Windows
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
• và còn nhiều hơn nữa.....
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
Hướng dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly
Hide Folders, Hide Folders 2012,Hide Folders 2012 4.6.2.923, Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối, hide-folders-2012-4.6.2.923-full-crack-bao-ve-file-folder-an-toan-tuyet-doi
Hide Folders 2012 4.6.2.923 Full Crack - Bảo vệ file, folder an toàn tuyệt đối Reviewed by TT-SOFT on 8.9.14 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.