Top Ad unit 728 × 90

EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng

THÔNG TIN

Cập nhật: 09:09 26/09/2014 Nguồn: Internet
Phát hành: EaseUS Version: 8.5.0
Thể loại: Phần mềm, Dữ liệu Bản quyền: Trial
Kích thước: 9.84 MB Trên nền: All Windows
Download: Version8.5.0 || Keygen Báo: Link Die
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng

» Recuva 1.50.1036 - khôi phục dữ liệu dễ dàng nhanh chóng
» Easy Office Recovery 2.0 Phần mềm Khôi phục dữ liệu văn phòng
» UndeletePlus 3.0.3.1206 – Khôi phục dữ liệu
» CardRecovery 6.10 -Phần Mềm Cứu Dữ Liệu Hiệu Quả
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng

GIỚI THIỆU

EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
- Phần mềm phục hồi dữ liệu tương thích với Dynamic Disk và Linux File System. Nó sẽ giúp người dùng máy tính tất cả các vấn đề mất dữ liệu. EASEUS Data Recovery Wizard làm một công việc tuyệt vời phục hồi định dạng, chưa định dạng, phục hồi các tập tin dữ liệu bị xóa hoặc bị mất do mất phân vùng hoặc hư hỏng , nhiễm virus, tắt máy bất ngờ hoặc bất kỳ lý do chưa biết khác khi xảy ra thảm họa mất dữ liệu, đặc biệt là khi bạn muốn khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa định dạng. Nó cung cấp các giải pháp phục hồi dữ liệu toàn diện nhất cho người sử dụng máy tính để phục hồi dữ liệu bị mất.
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
+ Nhanh chóng và dễ dàng Lấy tất cả các tập tin bị mất
Sau khi chương trình bắt đầu, nó sẽ tự động thực hiện ‘quick scan’ để nhanh chóng quét ổ cứng , ổ cứng bị mất hoặc thiết bị lưu trữ để tìm các tập tin bị mất chỉ trong 1 phút. Rất thuận tiện có thể xem trước và xác định vị trí các tập tin bạn cần. Nếu bạn không tìm thấy các tập tin bị mất bạn cần, bạn có thể chọn ‘deep scan’ để kiểm tra ổ đĩa cứng của bạn hoặc khu vực lưu trữ theo lĩnh vực và tất cả các tập tin bị mất hoặc ẩn.
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
+ Một cách nhanh chóng và dễ dàng lấy lại tất cả các tập tin bị mất
Sau khi chương trình khởi động, sẽ tự động thực hiện ‘quick scan’ để nhanh chóng quét ổ cứng của bạn, ổ cứng hoặc thiết bị lưu trữ để tìm các tập tin bị mất chỉ trong 1 phút. Bạn có thể xem trước rất thuận tiện và xác định vị trí các tập tin cần thiết của bạn. Nếu bạn không tìm thấy các tập tin bị mất bạn cần, bạn có thể chọn để nhấp vào ‘deep scan’ để kiểm tra ổ đĩa cứng của bạn hoặc khu vực lưu trữ theo khu vực và tìm thấy tất cả các tập tin bị mất hoặc bị ẩn.
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
Áp dụng tất cả tình trạng mất mát dữ liệu và các thiết bị
Phần mềm phục hồi dữ liệu ổ đĩa cứng đáng tin cậy cho phép bạn không chỉ phục hồi dữ liệu bị mất từ máy tính, máy tính xách tay hoặc ổ cứng, cũng phục hồi dữ liệu bị mất từ ổ đĩa USB, thẻ SD, thiết bị kỹ thuật số hoặc các phương tiện lưu trữ khác.
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng

HỖ TRỢ

EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
- Hỗ trợ cho các ổ đĩa dynamic
- Khả năng phục hồi các tập tin Linux từ Windows.
- Khôi phục nén và mã hóa các tập tin trên phân vùng NTFS.
- Khôi phục dữ liệu từ iPod.
- EASEUS Data Recovery Wizard Professional tạo ra một hình ảnh đĩa để khôi phục lại.
- Lựa chọn để tiếp tục quá trình từ điểm ngưng lại cuối cùng.
- Hỗ trợ hệ thống tập tin FAT12, FAT16, VFAT, FAT32, NTFS / NTFS5, EXT2 và EXT3.
- Hỗ trợ ổ cứng IDE / ATA, SATA, SCSI, USB, IEEE1394.
- Hỗ trợ cho các phương tiện truyền thông lưu trữ bên ngoài : đĩa mềm, ổ đĩa flash USB, máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc kỹ thuật số, vv
- Hỗ trợ các tên file dài.
- Xem trước tập tin để phục hồi.
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng

TÍNH NĂNG:

EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
- Nén và mã hóa các tập tin NTFS.
- Tạo ra một tập tin ảnh đĩa cho các bản cập nhật.
- Tìm kiếm thông minh của hệ thống tập tin khác nhau trên ổ cứng.
- Chất lượng cao của các tập tin cập nhật.
- Dễ dàng sử dụng giao diện
- Khôi phục một nhấp chuột duy nhất.
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng

HÌNH ẢNH:

EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng

DOWNLOAD

EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
SERVER : GOOGLE DRIVER
SERVER : CRACK

EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
Hướng dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly
EaseUS, EaseUS Data, EaseUS Data Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final, EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng
EaseUS Data Recovery Wizard 8.5.0 Unlimited Crack Patch Serial + Final - Khôi phục dữ liệu định dạng Reviewed by TT-SOFT on 26.9.14 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.