Top Ad unit 728 × 90

Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator

THÔNG TIN
Cập nhật: 09:09 27/08/2014 Nguồn: Internet
Phát hành: ThanhTruyen Version: 8.1
Thể loại: Phần mềm Bản quyền: Miễn phí
Kích thước: 2.64 GB Trên nền: All Windows
Download: Version 8.1 Báo: Link Die
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
» KMSpico v5.1 Final - Công cụ active Window 7, 8, Office, Viso, Project 2010, 2013
» Onekey Ghost V13.4.5.203 – Ghost Và Sao Lưu Ngay Trong Windows
» Windows 8 Permanent Activator K.J v5.11.2012 - Active Tất cả các phiên bản Windows 8
» Download WiNToBootic 2.1 full - Tạo Boot Disk USB cho Windows 7/8 có khả năng khởi động

Cài đặt:

Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.

DOWNLOADHướng dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator, Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite hay còn gọi Windows Blue, phiên bản Build này tích hợp tiếng Nga và tiếng Anh, trong quá trình cài đặt bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ thích hợp. Và đây là những gì cho những ai đang mong chờ Windows8 Blue.
Windows 8.1 Pro 6.3 Build 9374 x86 Lite RUS ENG With Activator Reviewed by TT-SOFT on 28.4.13 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.