Top Ad unit 728 × 90

Download Windows Xp | Windows 7 | Windows 8 - 1 link duy nhất Max Speed

Nhằm đáp ứng nhanh chóng của mọi người trong việc tải Windows Xp | Windows 7 | Windows 8. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn 1 link tải duy nhất cho mỗi bản, host Google nên đảm bảo max Speed mạng nhà bạn.

Download Windows Xp | Windows 7 | Windows 8 - 1 link duy nhất Max Speed


Windows XP Professional with Service Pack 2 - VL (X86)_32bit 

File Name:Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English).iso
SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617b
DOWNLOAD HERE Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English).iso


File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.iso
Languages: English
SHA1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459
DOWNLOAD HERE Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD (English)

Download Microsoft Windows XP Professional SP3 x86 Integrated November 2012
MD5 977A7C1 - U48B36BA - 73500F92 - 4D6F1E28
DOWNLOAD HERE Download Microsoft Windows XP Professional SP3 x86 Integrated November 2012


File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso
Date Posted (UTC): 5/2/2008 12:05:18AM
MD5: 5BF476E2FC445B8D06B3C2A6091FE3AA
SHA-1: 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40
CRC: FFFFFFFF
DOWNLOAD HERE en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso 


File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso
CRC32: E3586659 Date Published (UTC): 5/12/2011 2:29:50 PM
MD5: D6044BE7093FB2737DB63D340A1B2A03
SHA-1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
DOWNLOAD HEREen_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso


Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1 ISO/CRC: CE09FA98
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso


Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_619077.iso 
SHA1: 92C1ADA4FF09C76EC2F1974940624CAB7F822F62 ISO/CRC: C2966895 
DOWNLOAD HERE : en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_619077.iso 

OR

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM
MD5: 2572274e6b0acf4ed1b502b175f2c2db
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
ISO/CRC: 35511F11
DOWNLOAD HERE en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.iso


Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM
MD5: c9f7ecb768acb82daacf5030e14b271e
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
ISO/CRC: 992B8FCD
DOWNLOAD HERE en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso


Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 9.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749
ISO/CRC: AD44DB36
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 9.iso


Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928 ISO/CRC: E8C2AD67

DOWNLOAD HERE: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso


Windows 7 Professional with Service Pack 1, VL Build (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dv d_u_677791.iso
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM
SHA1: 708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C
MD5: 3c394e66c208cfd641b976de10fe90b5
ISO/CRC: AAFC72AE
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dv d_u_677791.iso


File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
ISO/CRC: 4A182640
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso


File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
ISO/CRC: 85B5EF4A
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso


Windows 8 64bit/ Windows 8 Professional 64bit
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
Languages: English
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4
DOWNLOAD HERE : en_windows_8_x64_dvd_915440.iso 


Windows 8 32bit/ Windows 8 Professional 32bit
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
DOWNLOAD HERE : en_windows_8_x86_dvd_915417.iso 


Windows 8 Professional VL 64bit
File Name:en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages:English
SHA1:6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60 
DOWNLOAD HERE : en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso


Windows 8 Professional VL 32bit
File Name:en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Languages:English
SHA1:548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0 
DOWNLOAD HERE : en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso


Windows 8 Enterprise Evaluation (bản chính thức ) + 90 ngày dùng thử (Phiên bản cho tập đoàn lớn)
DOWNLOAD CLICK LINK HERE:
9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X64FRE_ENTERPRISE_EVAL_EN-US-HRM_CENA_X64FREE_EN-US_DV5.ISO

9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X86FRE_ENTERPRISE_EVAL_EN-US-HRM_CENA_X86FREE_EN-US_DV5.ISO

Windows 8 Enterprise Key: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7


Đây là key dùng để cài đặt các phiên bản :

RetailCore = FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3 
Professional = XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH 
Professiona lWMC = RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW (Upgrade only, can't be used on WinPE)
VolumegvlkCore=BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 gvlk 
Professional=NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4g vlk Professiona lWMC=GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG (Upgrade only, can't be used on WinPE)

DOWNLOADHướng dẫn download ở link rút gọn: ADF.ly

Download Windows Xp | Windows 7 | Windows 8 - 1 link duy nhất Max Speed Reviewed by Unknown on 28.12.12 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.