Top Ad unit 728 × 90

Code Chèn TiVi Online Vào Blogger

Angle Bean xin được chia sẻ Code Xem TiVi Online ngay trên trang Blog của mình, Theo yêu cầu của DINH VAN Tu hôm nay mình xin hưỡng dẫn chèn TiVi Online vào blog như sau:

1. Bạn đăng nhập vào Blogger >> vào đăng bài >> Chọn chế độ HTML và copy các đoạn code sau paste vào bài đăng :

Chèn VTV1:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv11&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=true" width="480"></iframe> </div>
Chèn VTV2:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv2&streamer=rtmp://117.103.225.20/live&provider=rtmp&autostart=true" width="480"></iframe> </div>
Chèn VTV3:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv31&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;menu=false&amp;autostart=true&amp;stretching=uniformcontrolbar=over" width="480"></iframe> </div>
Chèn VTV4:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtv4&streamer=rtmp://117.103.225.20/live&provider=rtmp&autostart=true" width="480"></iframe> </div>
Chèn VTV6:
<div style="text-align: center;">
<iframe src="http://tv24.vn.tructuyen.org/vtv6.php" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" height="378" scrolling="no" width="480"></iframe> </div>
Chèn VTV9:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://tv24.vn.xunghe.vn/?xem-kenh=vtv9.stream" width="480"></iframe> </div>
Chèn Thừa Thiên Huế:
<div style="text-align: center;"><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://118.69.176.149/live/&amp;file=trt&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom" quality="high" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf" style="height: 425px; width: 100%;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></div>
Chèn HTV7:

<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=htv7&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=true" width="480"></iframe></div>
Chèn VTC1:
<div style="text-align: center;">
<iframe border="0" frameborder="0" height="378" name="I1" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc11&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=true" width="480"></iframe></div>
Chèn VTC2:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc21&streamer=rtmp://117.103.225.4:1935/live&menu=false&autostart=true&stretching=uniformcontrolbar=over" width="480"></iframe> </div>
Chèn VTC3:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="378" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=vtc31&streamer=rtmp://117.103.225.20/live&provider=rtmp&autostart=true" width="480"></iframe> </div>
Chèn TRT1:
<div style="text-align: center;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://118.69.176.149/live/&amp;file=trt&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom" quality="high" src="http://megafun.vn/common/player/player.swf" style="height: 425px; width: 500px;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
Chèn VTC16:
<div style="text-align: center;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="stretching=exactfit&amp;streamer=rtmp://123.30.134.108/live&amp;file=nctlive&amp;controlbar=bottom&amp;autostart=true" height="425" id="mpl" name="mpl" quality="high" src="http://megafun.vn/common/player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" wmode="opaque"></embed></div>
Chèn SCTV15-Kênh Th Thao:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="425" scrolling="no" src="http://tv24.vn.xunghe.vn/?xem-kenh=sctv15.stream" width="100%"></iframe></div>
Chèn iTV-Kênh Ca Nhạc:
<div style="text-align: center;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://210.245.82.6/live/&amp;file=itvw_hh&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom&amp;" quality="high" src="http://megafun.vn/common/player/player.swf" style="height: 425px; width: 100%;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
Chèn HTV9:
<div style="text-align: center;">
<iframe frameborder="0" height="425" scrolling="no" src="http://farm.vtc.vn/media/vtcnews/resources/swf/flv/flvplayer.swf?file=htv91&amp;streamer=rtmp://117.103.225.20/live&amp;provider=rtmp&amp;autostart=true" width="100%"></iframe> </div>
Chèn THVL1:
<div style="text-align: center;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.30.108.77/live/THVL1/&amp;file=THVL1&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom&amp;stretching=exactfit&amp;logo=logo.png&amp;skin=long.swf&amp;abouttext=TIVI24H&amp;" quality="high" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf" style="height: 425px; width: 100%;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed>
</div>
Chèn THVL2:
<div style="text-align: center;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.30.108.77/live/THVL2/&amp;file=THVL2&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom&amp;stretching=exactfit&amp;logo=logo.png&amp;skin=long.swf&amp;abouttext=TIVI24H&amp;" quality="high" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf" style="height: 425px; width: 100%;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
Chèn BRT:
<div style="text-align: center;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://113.163.216.24/live/&amp;file=livestream&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom" quality="high" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf" style="background-color: #081218; color: white; font-family: Verdana, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif; font-size: 13px; height: 425px; text-align: -webkit-center; width: 100%;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
Chèn VP:
<div style="text-align: center;">
<embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://123.25.71.107/live/&amp;file=thvp&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom" quality="high" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf" style="height: 425px; width: 100%;" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque"></embed></div>
Chèn Cần thơ 1:
<div style="text-align: center;"><embed allowscriptaccess="never" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf?file=vtc21&amp;streamer=rtmp://113.161.204.167:1935/live/&amp;file=livestream&amp;type=rtmp&amp;volume=80&amp;autostart=true&amp;repeat=none" type="application/x-shockwave-flash" height="425" width="510"></div>
Chèn Cần thơ 2:
<div style="text-align: center;"><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://113.161.204.168:1935/live/&amp;file=livestream&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom" quality="high" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" height="425" width="530"></div>
Chèn Đà Nẵng:
<div style="text-align: center;"><embed allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="streamer=rtmp://222.255.167.149/live/&amp;file=livestream&amp;type=rtmp&amp;fullscreen=true&amp;autostart=true&amp;controlbar=bottom" quality="high" src="http://www.bptv.com.vn/vplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" height="425" width="550"></div>
Chèn An Ninh:
<div style="text-align: center;"><iframe src="http://tv24.vn.xunghe.vn/?xem-kenh=antv.stream&amp;" frameborder="0" height="425" scrolling="no" width="100%"></iframe></div>

CODE CHÈN HÌNH ẢNH CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH:

<div style="text-align: center;">
<b><span style="color: blue;">VIET NAM CHANNELS</span></b>
<a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-vtc1-truyen-hinh-truc-tuyen.html"><span id="goog_881227500"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-5Sg4oDFdZ_8/Th1rUQ0uvII/AAAAAAAABAs/SSOapGNYC50/s320/vtc1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC1" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc2.html"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-5ph3hb3pOmg/UGgdDGioSxI/AAAAAAAAB5E/myEIis1ZTJU/s1600/vtc2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC2" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-vtc3-truyen-hinh-truc-tuyen-viet.html"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-qIZyAlGkFGg/ThD_-4VEaTI/AAAAAAAAA08/r2sv2AZaFMA/s320/vtc3.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC3" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/kenh-vtc4.html"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/_6HGvtYb0Fzs/TMhdYoLA11I/AAAAAAAAAMw/nzwJDeiOxEU/s1600/vtc4.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC4" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc4-kenh-truyen-hinh-vtc4-var-playerid.html"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-VvawB3xBKaQ/TkGRQW52CUI/AAAAAAAAAZc/cLI63WCABYA/s1600/vtc5.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC5" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc6.html"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-aFPJRPth4So/UGhLg8DYFJI/AAAAAAAAB7A/kbrqkF-tZHY/s320/vtc6.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC6" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc7.html"><span id="goog_881227563"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-MDm75H6QWLY/Tfx4y544fHI/AAAAAAAAAVc/wiPKW0mkQsU/s1600/vtc7.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC7" width="82" /><span id="goog_881227564"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vitv.html"><span id="goog_605106346"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/_6HGvtYb0Fzs/TMhdZ3u6acI/AAAAAAAAAM4/onQXen2inIY/s1600/vtc8.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC8" width="82" /><span id="goog_605106347"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/kenh-vtc9.html"><span id="goog_605106346"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/_6HGvtYb0Fzs/TMhdaRMde7I/AAAAAAAAAM8/BnVj-WMVB1A/s1600/vtc9.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC9" width="82" /><span id="goog_605106347"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/xem-vtc10-truc-tuyen-kenh-vtc10-online.html"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/_6HGvtYb0Fzs/TMhdbINpcMI/AAAAAAAAANA/pKSw--r6Raw/s1600/vtc10.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC10" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc11.html"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-FUZrm7JbGAk/TkGRRf8WSaI/AAAAAAAAAZg/H09599ng8AU/s1600/vtc11.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC11" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc12.html"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-FAe9QyLaGZo/Tfx6T_HPFzI/AAAAAAAAAVk/IcJ3Zdab230/s1600/vtc12.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC12" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc14.html"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-cMwFffB6cGI/Tfx4z79IZCI/AAAAAAAAAVg/hYVIxzp1Z3A/s1600/vtc14.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC14" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtc16.html"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-tLLXLT9B8mo/UGgdC1DAZmI/AAAAAAAAB48/MMmQnmvPF7o/s1600/vtc16.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC16" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/hbo.html"><span id="goog_605106359"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/hbo.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh HBO" width="82" /><span id="goog_605106360"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtv1.html"><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-ymIxjuRB0g4/Th1nbFr-5rI/AAAAAAAAA-8/MAP9tQDNkwY/s320/vtv1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV1" width="82" /><span id="goog_881227194"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-vtv2-truyen-hinh-viet-nam.html"><span id="goog_881227177"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-3ILrj87aJRo/Th1nbTdBskI/AAAAAAAAA_E/FokRczR9jG4/s320/vtv2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV2" width="82" /><span id="goog_881227178"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/xem-tivi-online-kenh-vtv3.html"><span id="goog_353999514"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-saM6Fddw1Cw/Th1nbh1iKiI/AAAAAAAAA_M/5J93HgKft80/s320/vtv3.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV3" width="82" /><span id="goog_353999515"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/vtv4-kenh-dan-toc-truyen-hinh-viet-nam.html"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-9etoE_zR3BE/Th1nbkOrDxI/AAAAAAAAA_U/6oaPjjBcoac/s320/vtv4.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV4" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtv6.html"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-6Id4xTuSMB0/TbkqHGek_tI/AAAAAAAAAS8/TfIvSEZeQ_g/s1600/vtv6.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV6" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtv9.html"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/vtv9.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV9" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/trt1.html"><span id="goog_881227235"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/hue.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Huế TRT1" width="82" /><span id="goog_881227236"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtv-can-tho-i.html"><span id="goog_605106396"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/vtvcantho1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV1-Cần Thơ" width="82" /><span id="goog_605106397"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtv-can-tho-ii.html"><span id="goog_605106387"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/vtvcantho2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV2-Cần Thơ" width="82" /><span id="goog_605106388"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vtv-nang.html"><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/vtvdanang.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTV Đà Nẵng" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/antv.html"><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/antv.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh ANTV An Ninh" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/htv2.html" style="color: #ff7fff;"><span id="goog_881227330"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/htv2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh HTV2" width="82" /><span id="goog_881227331"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-htv7-truyen-hinh-truc-tuyen-viet.html" style="color: #ff7fff;"><span id="goog_881227330"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-K8tOrRfq6aA/Th1nb842_xI/AAAAAAAAA_c/DhH2JkZBrC4/s320/htv7.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh HTV7" width="82" /><span id="goog_881227331"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-htv9-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh.html"><span id="goog_881227368"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-y4FzMnYBCMk/Th1ni02AIzI/AAAAAAAAA_k/NQh7_WOa6Go/s320/htv9.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh HTV9" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/ha-noi1.html"><span id="goog_881227368"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/hanoi1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Ha Noi1" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/ha-noi2.html"><span id="goog_881227368"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/hanoi2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Ha Noi2" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-thvl1-truyen-hinh-vinh-long.html"><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-oNenlvj8VIs/Th1qNMAVU0I/AAAAAAAABAM/KjnaYL5E3Rs/s320/thvl1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Truyền hình Vĩnh Long 1" width="82" /><span id="goog_881227437"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-truyen-hinh-vinh-long-2.html"><span id="goog_881227275"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-ijNhIKHlMWg/Th1qNTljFCI/AAAAAAAABAU/7yX5LmKmNb0/s320/thvl2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Vĩnh Long 2" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/thtg.html"><span id="goog_881227275"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-C1dP8wDA8kQ/UGgc7HP2FUI/AAAAAAAAB3E/OuOOpwxJdbQ/s1600/tiengiang.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Tiền Giang" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/la34.html"><span id="goog_881227541"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-4Wn1MqEb0RY/UGgctDvY4YI/AAAAAAAABz8/0tYkou3fB0Q/s1600/longan.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Long An" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-ba-ria-vung-tau.html"><span id="goog_881227541"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/vungtau.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Vũng Tàu" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/tivi-online-kenh-vinh-phuc-truyen-hinh.html"><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/vinhphuc.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VP" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/bvt1.html"><span id="goog_605106377"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/btv1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh BTV1" width="82" /><span id="goog_605106378"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/btv2.html"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/btv2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh BTV2" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/qtv1.html"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/qtv1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh QTV1-Quảng Ninh1" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/qtv3.html"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/qtv3.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh QTV3-Quảng Ninh3" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/qrt.html"><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/quangnam.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Quảng Nam" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/stv.html"><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/soc-trang.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Sóc Trăng" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/drt.html"><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-0_HAiplslf4/UGgchGroiLI/AAAAAAAABxM/sMyDnXm7A-4/s1600/DRT.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh DRT Đà Nẵng" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/ttv.html"><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-KMb-fk_AkMU/UGgciDIMeDI/AAAAAAAABxc/QtMnLtaNWUc/s1600/TTV-TuyenQuang.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Tuyên Quang" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/ptv.html"><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-JSZ0gMW_AxQ/UGhPTcvFcYI/AAAAAAAAB7w/9TX06jqmJ4s/s320/Phu-Tho-PTV.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Phó Thọ" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/thtpct.html"><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-Bise2r8NXnQ/UGhPl6FeSUI/AAAAAAAAB8A/O8JM6vY7iyw/s320/thtpct.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Thành Phố Cần Thơ" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/atv.html"><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-5kiJ-1UhrEw/UGhP_FwxstI/AAAAAAAAB8I/Xywy6hqvL7I/s320/THAG.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh An Giang" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/vitv.html"><span id="goog_881227541"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-hhvfFWxKp_Y/UJsi6Mfrg8I/AAAAAAAACS4/GHhc8Z1R0aE/s1600/Logo-Vitv.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh ViTV" width="82" /></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/tv1.html"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-zc9No5wUgTo/UGhREO29fnI/AAAAAAAAB8k/bl_rcpglYsc/s320/thainguyen1.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh TV1" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/sctv1.html"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-fS4ZfVpCpzM/UGgcxSoCy2I/AAAAAAAAB00/mEtdruXc0j0/s1600/sctv1.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh SCTV1" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/sctv2.html"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-cP12EoFGMOo/UGgc2JO3JvI/AAAAAAAAB10/HtEq-guGsUs/s1600/sctv2.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh SCTV2" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/htv4.html"><span id="goog_605106406"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-XougkSm2GG8/TkNFL8Q5-cI/AAAAAAAAAa8/NniQoXdQ57k/s1600/htv4.PNG" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh HTV4" width="82" /><span id="goog_605106407"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/bptv1.html"><span id="goog_605106428"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-eAt3vI-qBBY/UGhQsKP4uGI/AAAAAAAAB8Q/kqVgjWsdQhk/s1600/thbp1.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Bình Phước 1" width="82" /><span id="goog_605106429"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/bptv2.html"><span id="goog_605106420"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-gqhJd7moAHo/T66QXg7mHuI/AAAAAAAAAqk/H3lKH-0A-M4/s1600/thbp2.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh BPTV2" width="82" /><span id="goog_605106421"></span></a></div>

<div style="text-align: center;">
<b><span style="color: blue;">KÊNH TIVI CA NHẠC &amp; THỂ THAO</span></b>
<a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/nct.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-JtNbBmh7Fqs/UGhRTuOJxII/AAAAAAAAB8w/zJJrHqy35dg/s320/NCT.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh NCT" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/tuoi-tre.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-HoyzahXgvXY/UGgc9T8ObpI/AAAAAAAAB3k/o000AArh2eg/s1600/tuoitre.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Tuổi Trẻ" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-vtc1hd-online-vtc1hd-truc-tuyen.html"><span id="goog_2135146610"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-ar86_CAH9Jo/Tg9fTyrUrkI/AAAAAAAAA0E/PTiRhG6-OCc/s320/vtc1HD.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VTC1HD" width="82" /><span id="goog_2135146611"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/espn.html"><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/ESPN.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh ESPN Thể Thao" width="82" /><span id="goog_605106312"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-vov-tv-vov-online-he-phat-thanh-co.html"><span id="goog_2135146675"></span><img height="30" src="http://4.bp.blogspot.com/-fPF5jtqFEWk/Th1sQZZHCpI/AAAAAAAABBU/PvM154JzuQc/s320/vovtv.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh VOVTV" width="82" /><span id="goog_2135146676"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/espn.html"><span id="goog_2135146675"></span><img 0px="0px" 10px="10px" 40="40" 4px="4px" height="30" min-width:="min-width:" padding:="padding:" src="http://2.bp.blogspot.com/-0bBROmTbf7I/UJ-WflZPHMI/AAAAAAAACWA/7dUaCeoO2ls/s1600/K+12_Online.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both;" title="Kênh K+ Sever1" width="82" /><span id="goog_2135146676"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/espn.html"><span id="goog_2135146675"></span><img 0px="0px" 10px="10px" 40="40" 4px="4px" height="30" min-width:="min-width:" padding:="padding:" src="http://1.bp.blogspot.com/-q1OwbCgfhkc/UJ-XNtcY4-I/AAAAAAAACWI/4hzoJJuAVfI/s1600/K+2_Online.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both;" title="Kênh K+ Sever2" width="82" /><span id="goog_2135146676"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/sctv15.html"><span id="goog_605106367"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-MtmOr_WZ7wc/TexjbDXbK2I/AAAAAAAAAU4/46EuxcxxJXc/s1600/sctv15.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh SCTV15" width="82" /><span id="goog_605106368"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/sctv2_10.html"><span id="goog_2135146662"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/yantv.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh YANTV" width="82" /><span id="goog_2135146663"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/itv.html"><span id="goog_2135146662"></span><img height="30" src="http://tv.xunghe.vn/images/logo/itv.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh ca nhạc ITV" width="82" /><span id="goog_2135146663"></span></a></div>

<div style="text-align: center;">
<b><span style="color: blue;">KÊNH NƯỚC NGOÀI</span></b>
<a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/mr-bean.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-df7UbYIRiYw/UGhSg0rUUKI/AAAAAAAAB9U/SUXxnm7C3sk/s320/mrbean_TV.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Mr Bean" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/smile.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-4zK65ed6Ls0/UGgc5mtOM0I/AAAAAAAAB2s/FBFSRsRjO_U/s1600/smiletv.gif" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Smile" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/anime.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-3LJzXfz2nDI/UGgcrc7ixZI/AAAAAAAABzk/AhieZIjhMFo/s1600/kenh2520tivi252010.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Anime" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/ilive.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-aU6NJkRm1yQ/UGhR4J78_1I/AAAAAAAAB88/KBUsyl6jJl8/s320/ilive.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh iLive" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/cenimax.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-qbALAk2htN4/UGhSRGuz74I/AAAAAAAAB9I/0t9thVIXjFg/s320/cinemax.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Cenimax" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/cartoon.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://2.bp.blogspot.com/-1GqtUOWVHXE/UGhS2KuvURI/AAAAAAAAB9g/fou7zs_sU4E/s320/cartoonTV.png" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Cartoon" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/cartoon-tv.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://3.bp.blogspot.com/-xpNOzWQQP7Y/UGhTKjKS-yI/AAAAAAAAB9s/Z_nKaC3c29c/s320/cartoon_channel.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh Cartoon TV" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a><a href="http://anglebean.name.vn/2012/11/dw-tw.html"><span id="goog_2135146583"></span><img height="30" src="http://1.bp.blogspot.com/-MPvpBC0rr38/UGgcmtHoCpI/AAAAAAAAByc/ZUDXG_pOW6I/s1600/dwtv.jpg" style="border: 0px solid rgb(204, 204, 204); clear: both; max-width: 560px; min-width: 10px; padding: 4px 0px 0px;" title="Kênh DW TW" width="82" /><span id="goog_2135146584"></span></a></div>

VIET NAM CHANNELS

KÊNH TIVI CA NHẠC & THỂ THAO

KÊNH NƯỚC NGOÀI

Và bây giờ bạn có thể xem TiVi ngay trên Blog của mình mà không cần có TiVi, các trận đấu bóng đá hay ca nhạc hay xem phim .... Tất cả là bạn hãy sưu thêm các kênh TiVi mà bạn quan tâm nhé.
Code Chèn TiVi Online Vào Blogger Reviewed by Unknown on 13.11.12 Rating: 5

33 nhận xét:

 1. anglebean ơi . bạn xem lại cái code của itv đi . hình như nó bị lỗi thì phải . bạn kiểm tra lại nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @DINHVANTu: Mình đã thử lại và chạy bình thường bạn ạ. bạn xem này

   Xóa
 2. sặc bạn xem lai code đi . cái code đó bị lỗi thật mà . mình thử nhiều lần rồi nhưng đều ko được

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @DINHVANTu: Xin lỗi bạn vì lúc trước theme của anglebean2 bị lỗi nên không thể hiện thị Kênh TiVi iTV đc bây giờ mình đã chỉnh lại theme vì theme nhũng quá nhiều code nên bị lỗi, code kênh iTV như vậy là chạy bình thường nếu không đc bạn thử nhũng vào một blogspot khác xem thế nào nha. bạn xem này.
   Chúc bạn luôn vui !

   Xóa
 3. cảm ơn sự nhiêt tình của bạn . mình cảm ơn bạn nhiều nhé . mình đã làm được rồi . blog của mình là www.thienhieu.com . nếu rỗi ghé thăm qua blog mình nhé

  Trả lờiXóa
 4. Anglebean ơi cho mình hỏi tại sao bạn coment mà dẫn đến liên kết khác vậy . giống coment ở trên của bạn đấy

  Trả lờiXóa
 5. bạn ơi cho mình hỏi thêm 1 câu nữa nhé . là làm sao để khi ta nhấn vào cái hình của kênh đó thì sẽ phát kênh đó . chẳng hạn muốn xem vtv1 thì nhấn vào hình vtv1 là xem được .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @Hieu Thanhhang: Bạn ah, mình xin lỗi vì mãi post bài mà quên comment cho bạn thực ra câu hỏi của bạn mình đã trả lời Ở Đây bạn xem thử nha. thanks!

   Xóa
 6. Anh oi kenh VTV6 khong chay duoc,anh xemlai giup nhe!
  Sau anh khong up them nhieu kenh nua?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @Monney: chào bạn kênh VTV6 xem đc rùi mình chưa post code kịp mình sẻ post vào ngày mai bạn nhé.
   Chúc bạn giáng sinh vui vẻ, an lành.

   Xóa
 7. cho mình hỏi khi nhấp vào nó lại chuyển qua địa chỉ blog của bạn, làm thế nào để khi nhấp vào nó chạy trên blog của mình

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @Nguyễn VĂn Sáng: Để làm đc như bạn nói bạn làm như sau: Bạn đăng nhập vào Blogger >> vào đăng bài >> Chọn chế độ HTML và copy các đoạn code sau paste vào bài đăng. Vậy là Ok na.
   Chúc bạn gáng sinh vui vẻ, an lành!

   Xóa
 8. Mình đã làm như bạn nhưng nếu 1 kênh thì được chứ còn từ 2 kênh trở lên thì nó thành 1 hàng dài luôn, toàn khung tivi như thế này
  http://nt7.upanh.com/b2.s11.d1/66970e437dd52dcf438b3ac440e82e18_52025767.2121.png
  còn copy nguyên đoạn code cuối cùng của bạn thì hiển thị tất cả các kênh nhưng khi nhấp vào nó nhảy qua blog của bạn

  Giúp mình với

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. @Nguyễn Văn Sáng: Bạn ạ, Giáng sinh bạn có vui không?
   Vấn đề của bạn là Mỗi bài đăng bạn nên nhúng một kênh tivi thui.
   Sau đó bạn copy đoạn code cuối cùng rùi thay trang của mình bằng trang của bạn là Ok na.

   Xóa
 9. Vâng, cám ơn bạn rất nhiều, giáng sinh cũng không vui lắm, để mình thử xem sao. Cám ơn bạn nha.
  Chúc bạn luôn thành công

  Trả lờiXóa
 10. Thật khó đối với mình, mình làm chưa được, không thể nào giống bạn được, mình chèn đoạn code cuối cùng vào thì các bài đăng còn lại bị ẩn hết, chỉ có 1 mình nó thôi. hihi khó quá

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Oh, vấn chưa đc ah bạn, thế này nha:
   Đầu tiên bạn vào đăng bài: bạn chuyển sang chế độ HTML ,Ví dụ bạn nhúng kênh Vĩnh Phúc:

   Sau đó bạn nhấn enter để xuống dòng rùi copy CODE CHÈN HÌNH ẢNH CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH vào rùi xuất bản na.

   Xóa
 11. Code VCT1 bị lỗi rồi,anh kiểm tra lại nhé!

  Trả lờiXóa
 12. Anh oi!
  Cho em hỏi em muốn làm code html cho các kênh tivi online để phát trực tiếp trên web của em thì làm thế nào?
  Giống những code anh đã chia sẽ ở trên!
  Cảm ởn anh!

  Trả lờiXóa
 13. Kênh VTC1 đc rùi bạn nha.

  Trả lờiXóa
 14. @monney: Đầu tiên em vào đăng bài: em chuyển sang chế độ HTML ,Ví dụ em nhúng kênh VTC1: VTC1 Đây
  Sau đó em nhấn enter để xuống dòng rùi copy CODE CHÈN HÌNH ẢNH CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH vào thay các link [ http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-vtc1-truyen-hinh-truc-tuyen.html ] bằng [ http://link bài đăng kênh TiVi của em.htnl ]rùi xuất bản na.

  Trả lờiXóa
 15. (ANGLE BEAN18:36 02/01/2013
  @monney: Đầu tiên em vào đăng bài: em chuyển sang chế độ HTML ,Ví dụ em nhúng kênh VTC1: VTC1 Đây
  Sau đó em nhấn enter để xuống dòng rùi copy CODE CHÈN HÌNH ẢNH CÁC KÊNH TRUYỀN HÌNH vào thay các link [ http://anglebean.name.vn/2012/09/kenh-vtc1-truyen-hinh-truc-tuyen.html ] bằng [ http://link bài đăng kênh TiVi của em.htnl ]rùi xuất bản na.)

  Hi Anh!Ý em là muốn làm 1 code cùa 1 kênh truyền hình bất kỳ,để nhúng vào web
  VD: Kênh truyền hình Bến Tre

  Em xin cam on!


  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em ạ! Code của kênh tivi ongline phần đa là có mẫu giống nhau như anh đã share ở trên. Quạn trọng là em phải tìm được địa chỉ IP của kênh truyền hình mình muốn chèn vào. Ví dụ: IP của kênh VTC1 là: 117.103.225.20 na.
   Kênh truyền hình bến tre anh chưa tìm ra IP của nó, thông cảm anh nha.

   Xóa
  2. Em ạ! Code của kênh tivi ongline phần đa là có mẫu giống nhau như anh đã share ở trên. Quạn trọng là em phải tìm được địa chỉ IP của kênh truyền hình mình muốn chèn vào. Ví dụ: IP của kênh VTC1 là: 117.103.225.20 na.
   Kênh truyền hình bến tre anh chưa tìm ra IP của nó, thông cảm anh nha.

   Hi Anh!
   Lam sau biết được IP của kênh tivi bất kỳ anh?Em gơi gà!

   Xóa
 16. Anh không chia sẽ code chèn của các kênh còn lại cho mọi người anh!

  Em cảm ơn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Anh share thêm kênh rùi đó, có thời gian anh share típ.

   Xóa
 17. các bạn có thể vào đây để lấy code:
  http://linkxembongda.blogspot.com/p/code-truyen-hinh.html
  khi có code nào bị lỗi các bạn đừng nóng vội từ từ nó sẽ được lại thôi.

  Trả lờiXóa
 18. http://chgame4u.hayvn.mobi

  Trả lờiXóa
 19. http://chgame4u.hayvn.mobi

  Trả lờiXóa
 20. chèn truyện vào blog, 3s có ngay blog truyện online http://www.tinizone.com/2017/03/chen-truyen-vao-blog.html

  Trả lờiXóa

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.