Top Ad unit 728 × 90

Theme Merry Christmas (New)


CODE:

.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{ background: transparent;
}.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd{ background: transparent;
}.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd{ background: transparent;
}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{ background: transparent;
}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{ background: transparent;
}.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{ background: transparent;
}.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a{ text-decoration: none;
}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{ background: transparent;
border-style: none;
}#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail{ background: transparent;
border-style: none;
height: 35px;
}#gallery_list .rc_bc .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .bd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar .hd, #gallery_list .rc_bc .bd .actionbar button, #gallery_list .rc_bc .hd .titlebar .hd select{ background: transparent;
}#photo_enlarge .rc_bc .bd, #photo_enlarge .ft, #blog_compose .rc_bd .rc_bc .bd .actionbar .bd button, #photo_enlarge #photo_comment_list, #photo_enlarge #photo_comment_list .bd, #photo_enlarge .rte_fieldset, #photo_enlarge .photo-comment{ background: transparent;
}#friend-list .mod-tag-friend-list, #friend-list .mod-tag-friend-list .ft, #friend-list .mod-tag-friend-list .bd{ background: transparent !important;
}#profile_highlight #profile_nav{ background: none;
}#profile_highlight .yui3-menuitem-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-active, #profile_highlight .yui3-menu-label-menuvisible{ background: none;
}body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery, body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{ background: url(http://img251.imageshack.us/img251/5969/43797563.jpg) center 0px no-repeat;
text-align: center;
}#head{ background: transparent;
height: 700px;
}html{ background: #ffffff url(http://img259.imageshack.us/img259/9093/netop.jpg) top center fixed;
}#ft{ background: transparent;
font-size: 0px;
}#ft{ background: transparent url(http://img11.imageshack.us/img11/9862/noenbanquyencopy.jpg) no-repeat center;
height: 636px;
}.col-150 .rc_hd{ background: transparent url(http://img3.imageshack.us/img3/915/phucopy.png) no-repeat center bottom;
height: 85px;
}.col-150 .rc_bd, .col-150 .rc_bd .rc_bc{ background: transparent url(http://img4.imageshack.us/img4/739/noenmin.png) repeat center;
}.col-150 .rc_ft{ background: transparent url(http://img152.imageshack.us/img152/3018/entopnoen.png) no-repeat center top;
height: 37px;
}.col-150 .rc_bd div.rc_bc, .col-150 .rc_ft div, .col-150 .rc div , .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd{ background: transparent;
}.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{ background: transparent;
}#blog_title{ display: none;
}#blast .rc_bc .bd{ color: a22e39;
font-size: 100%;
font-style: italic;
font-weight: bold;
text-decoration: blink;
}#profile_highlight .nickname a{ font-family: fantasy;
font-size: 100%;
font-weight: bold;
text-decoration: blink;
}#comment_new h2{ font-family: fantasy;
font-size: 100%;
font-weight: bold;
text-decoration: blink;
}#article_new h2{ font-family: fantasy;
font-size: 100%;
font-weight: bold;
text-decoration: blink;
}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li{ background: none;
}.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{ background: transparent url(http://a.imageshack.us/img842/4287/ngandongevil.png) no-repeat bottom center;
border-style: none;
}#profile_highlight .backhome{ background: transparent url(http://img301.imageshack.us/img301/6984/homehong.png) no-repeat scroll center center;
display: block;
height: 39px;
}#profile_highlight .backhome a{ display: block;
font-size: 0px;
height: 50px;
}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{ background: transparent;
border-style: none;
}.yuimenubar{ border-style: none;
}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{ background: transparent;
}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect{ display: none;
}.yuimenubar .bd ul.first-of-type #yui-gen0{ background: transparent;
}.yuimenubarnav .yuimenubaritem{ border: none;
}#blogsearch{ display: none;
}#ysm_bottom{ display: none;
}#ygma{ background: transparent;
}.yuimenubarnav .yuimenubaritem{ border-color: a22e39;
border-right: none;
}.yuimenubaritemlabel{ border: none;
}.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{ color: a22e39;
}.first-of-type li:hover{ background: transparent;
}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd{ background: transparent;
}.first-of-type a:hover{ color: a22e39;
text-decoration: none;
}.menu .bd, .yuimenu ul{ border-color: a22e39;
border-style: dashed;
}.yuimenubar{ padding: 0px 30px 0px 240px;
}#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect{ display: none;
}.yuimenubaritemlabel-selected a{ color: #FFFFFF!important;
}.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{ background: transparent;
border-style: none;
}.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd{ background: transparent url(http://img57.imageshack.us/img57/8099/70629786.png);
color: #FFEF00;
}#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn{ display: none;
}.ygmasrchquery{ display: none;
}#ygma{ background: transparent;
}#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2{ font-size: 0;
}#article_list_module .rc_hd{ background: transparent url(http://img802.imageshack.us/img802/5889/baivietnoencopy.png) no-repeat center bottom;
height: 398px;
}#article_list_module .rc_bd{ background: transparent;
}.pagination{ background: transparent;
}.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{ background: transparent;
}#article_list_module .rc_ft{ background: transparent;
}.rte_btn img{}.rte_toolbar{ text-align: center;
}.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{ background: url(http://img442.imageshack.us/img442/855/nutluuhuycopy.gif) no-repeat;
font-weight: bold;
height: 26px;
text-align: right;
}#bd .rte_toolbar{ text-align: center;
}#bd .rte_toolbar{ background: transparent url(http://a.imageshack.us/img121/1867/toolbar10.png) repeat scroll left center;
height: 53px;
}.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul{ background: transparent;
border-style: none;
}.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{ background: transparent !important;
}.hd .titlebar .hd h2{ font-size: 15px;
text-align: center;
}#comment_new .bd ul li cite{ font-size: 0;
}#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{ background: transparent url(http://i7.glitter-graphics.org/pub/824/824347abeqxfrnkt.gif) no-repeat bottom right;
}a:hover{ background-image: url(http://img94.imageshack.us/img94/552/phaohoa.gif);
font-weight: bold;
text-decoration: none;
}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{ float: left;
padding: 0 10px 10px 10px;
}.cmt-mod-alist .comments-listing .hd{ background: transparent url(http://a.imageshack.us/img41/8503/chuky.png) no-repeat center;
height: 142px!important;
}#blogsearch{ display: none;
}#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{ background: transparent;
border-style: none;
}.yuimenubar{ border-style: none;
}#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{ background: transparent;
}.mod-alist-summary-bd .thumbnail img{ border: 1px solid #a22e39;
height: 140px;
width: 140px;
}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{ background: transparent url(http://img838.imageshack.us/img838/4199/heartl.jpg) no-repeat center!important;
border: solid #a22e39;
border-width: 1px 1px 1px 1px;
float: left;
height: 142px;
padding: 4px;
width: 142px;
}.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content{ border: 0px;
float: right;
height: 54px;
padding: 8px;
text-align: justify;
width: 415px;
}.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment{ color: black;
float: right;
padding: 10px 0px 0px 0px;
}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li{ border: 1px dashed #a22e39;
width: 110px;
}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img{ border-bottom: 1px dashed #a22e39;
height: 110px;
padding: 1px;
width: 106px;
}.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias{}.col-600 .mod_all .rc_bd .rc_bc{ padding: 0 0 0 10px;
width: 600px;
}#blast .rc_bd .rc_bc{ width: auto;
}.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full{ width: 620px;
}.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd{ width: 580px;
}

Theme Merry Christmas (New) Reviewed by Unknown on 16.12.11 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.